เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของ เดอะ ลินเด้ กรุ๊ป (The Linde Group) ประเทศเยอรมนี ให้บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นหนึ่งใน Professional Distributor ที่เป็นผู้นำในการขายผลิตภัณฑ์และบริการ สู่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

พันธกิจ

มุ่งมั่นเป็น Professional Distributor ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขายผลิตภัณฑ์และให้บริการสู่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ สร้างการยอมรับต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับ Multinational เป็นคู่ค้าที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามพันธกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ยุติธรรมและภักดีต่อผู้มีพระคุณ

กลยุทธ์

มุ่งรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการจัดส่งที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และชนะใจลูกค้าด้วยบริการที่เพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าด้วย Specialty Product and Service

 

 

ประวัติผู้บริหาร

 

คุณสมยศ โสภณพงษ์

 

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประกอบธุรกิจ

เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกลุ่มบริษัท Thai Dry Ice ตั้งแต่ปี 1999 ซึ่งดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยสรุปดังนี้
- เป็น Executive Dealer ของบริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice)
- เป็นตัวแทนจำหน่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของ บมจ.ลินเด้ เพื่อใช้ในการดับเพลิง, เบียร์สดและปล่อยควันการแสดง
- เจ้าของและผู้บริหารกิจการ บริษัท Triple A Property จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ขนาด 120 ห้องและรับเหมาก่อสร้าง
- เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันก๊าด ของบริษัท เชลล์ ในประเทศไทย

Translate »