คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)


ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

ขนาดบรรจุ : 50 กิโลกรัม

ข้อมูลสินค้า

ถังบรรจุ CO2 มีความดันต่ำประมาณ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นำไปใช้ทำเทคนิคพิเศษหมอกควันในการแสดง งานคอนเสิร์ต รวมถึงงานกิจกรรม งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์เปิดตัวสินค้าต่างๆ ทุกประเภท

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะถังบรรจุ : ประเทศไทยนิยมบรรจุในถังสีแดง แต่ต่างประเทศจะบรรจุในถังสีดำ ภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในถังที่ทรแรงดันสูงประมาณ 800-1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายสายจะมีหัวฉีดที่มีลักษณะเป็นกรวย

ลักษณะการใช้งาน : ถอดสลักแล้วบีบคันบีบบริเวณด้ามจับ จะพ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบของควันออกมาไล่ความร้อนและออกซิเจนออกไป โดยฉีดเข้าใกล้ฐานของไฟให้มากที่สุดไม่เกิน 1.5-2 เมตร เมื่อใช้งานแล้วจะไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลือ เวลาใช้งานจะมีเสียงดังเล็กน้อย นิยมใช้ภายในอาคารที่ต้องการความสะอาดหรือพื้นที่มีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลของเครื่องดับเพลิง : ใช้ดับไฟประเภท B และ C