ทำความสะอาดเครื่องจักร


ทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยน้ำแข็งแห้งชนิดเม็ด

  • บริการทำความสะอาดเครื่องจักร
  • รับจัดหาอุปกรณ์และบุคลากรในการทำความสะอาดเครื่องจักรทุกชนิด

 

ข้อมูลสินค้า

  • ทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยน้ำแข็งแห้งชนิดเม็ด ด้วยแรงดันประมาณ 6-8 บาร์
  • ไม่มีการทำลายพื้นผิวชิ้นงาน
  • ไม่ต้องหยุดการผลิตเพื่อนำชิ้นส่วนมาทำความสะอาด
  • ไม่ต้องรอให้ชิ้นงานเย็นตัวลงเพื่อทำความสะอาด
  • ไม่ต้องถอดชิ้นงานออกจากเครื่องจักร สามารถทำความสะอาดได้เลย
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีสารเคมีตกค้าง