น้ำแข็งแห้ง


น้ำแข็งแห้งขนาดมาตรฐาน

ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว
น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม

 

ข้อมูลสินค้า

มีอุณหภูมิเย็นจัดที่ -79 องศาเซลเซียส และไม่เกิดการหลอมเหลวเป็นน้ำเปียกแฉะเหมือนน้ำแข็งทั่วไป

ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยในการถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตและขนส่งสินค้า เช่น ปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นๆ ไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก ผักและผลไม้ เพื่อยืดอายุของสินค้าให้คงความสดอยู่ได้เป็นระยะเวลานานๆ

นอกจากนี้ยังใช้เพื่อให้ความเย็นในการเก็บรักษาอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน ช่วยคงความอร่อยสำหรับทุกเที่ยวบิน

น้ำแข็งแห้งขนาดพิเศษ (สั่งผลิต)

ขนาด : กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x สูง 1 นิ้ว
น้ำหนัก : 0.5 กิโลกรัม

ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว
น้ำหนัก : 2 กิโลกรัม

และขนาดอื่นๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า

ข้อมูลสินค้า

มีอุณหภูมิเย็นจัดที่ -79 องศาเซลเซียส และไม่เกิดการหลอมเหลวเป็นน้ำเปียกแฉะเหมือนน้ำแข็งทั่วไป

ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยในการถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตและขนส่งสินค้า เช่น ปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นๆ ไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก ผักและผลไม้ เพื่อยืดอายุของสินค้าให้คงความสดอยู่ได้เป็นระยะเวลานานๆ

นอกจากนี้ยังใช้เพื่อให้ความเย็นในการเก็บรักษาอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน ช่วยคงความอร่อยสำหรับทุกเที่ยวบิน

เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการใช้งานของลูกค้าในความแตกต่างของสินค้าแต่ละชนิด เราจึงมีความยินดีให้บริการผลิตน้ำแข็งแห้งให้ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อประโยชน์ใช้งานสูงสด ในงบประมาณที่สมเหตุผล

น้ำแข็งแห้งชนิดเม็ด

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 3 มิลลิเมตร

ข้อมูลสินค้า

มีอุณหภูมิเย็นจัดที่ -79 องศาเซลเซียส ไม่มีการหลอมเหลวเป็นน้ำ

ใช้ในด้านการทำความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบบหล่อหรือแม่พิมพ์
สามารถใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน คราบสกปรกฝังแน่น นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะไม่มีผลกระทบต่อแผงวงจรไฟฟ้า ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง