ประโยชน์ของน้ำแข็งแห้ง


จากคุณสมบัติของน้ำแข็งแห้งที่มีอุณหภูมิเย็นจัดถึง -79 องศาเซลเซียส และไม่เกิดการหลอมเหลว จึงทำให้มีการนำน้ำแข็งแห้งมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ เช่น

- ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นการถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตและการขนส่งสินค้า เช่น ใช้ในการแช่แข็งปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นๆ ใช้ในการแช่แข็งไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก ใช้ในการแช่แข็งผักและผลไม้เพื่อให้มีความสดเป็นระยะเวลานานๆ หรือเพื่อยืดอายุสินค้า นอกจากนี่ยังใช้เพื่อการเก็บอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบินอีกด้วย ซึ่งน้ำแข็งแห้งจะรักาาความสดได้ดีและไม่มีการหลอกเหลวเป็นน้ำที่เปียกแฉะเหมือนน้ำแข็งทั่วไปอีกด้วย

- ด้านการแพทย์ ใช้ในการรักษาสภาพของซากสัตว์หรือศพของมนุษย์ เพื่อช่วยให้ศพคงสภาพได้นานที่สุดและเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

- ใช้ในการขนส่งเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาหรือสารเคมีบางชนิด

- ใช้ในอุตสาหกรรมด้านการทำความสะอาดเครื่องจักร แบบหล่อหรือแม่พิมพ์

- ใช้ในการบดเย็นวัสดุสังเคราะห์ที่แตกยาก เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ จะทำให้วัสดุเกิดการแข็งตัวและกรอบมากขึ้น สามารถบดได้ง่ายขึ้น

- ใช้ในการทำหมอกควันในการแสดงคอนเสิร์ต การถ่ายภาพยนตร์หรือการแสดง

- ใช้ผสมในเครื่องดื่มเพื่อให้เกิดฟองปุดและเกิดความซ่า นอกจากนี้ตัวก๊าซ CO2 เองก็ยังใช้ในอุตสาหกรรมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอีกด้วย

- ใช้ทำฝนเทียม ขั้นตอนเลี้ยงให้อ้วนและขั้นโจมตีเมฆอุ่น ด้วยสารเคมีสูตรเย็นจัดที่อุณหภูมิ -79 องศาเซลเซียส จะทำให้มวลอากาศใต้ฐานเมหลดลงและความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น จะยิ่งทำให้ฐานเมฆลดระดับลง ปริมาณฝนก็จะหนาแน่นขึ้น