รู้จักกับ .. น้ำแข็งแห้ง ..


น้ำแข็งแห้ง (Dry Ice)

เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ Solid Carbon Dioxide เตรียมได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูงจนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวสู่ควาวมดันบรรยากาศ ผลที่ได้คือเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะ แล้วจึงนำมาอัดเป็นรูปแบบและขนาดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้

  • ชนิดก้อน (Block) ขนาด 10 กิโลกรัม
  • ชนิดแผ่น (Slide) ขนาด 1 กิโลกรัม
  • ชนิดแท่ง (Pellet) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร