เมื่อต้องใช้ดรายไอซ์ .. จะให้ปลอดภัย ควรระวังอะไรบ้าง?


ถึงแม้น้ำแข็งแห้งจะมีประโยชน์นานัปการ แต่หากใช้โดยขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจก่อให้เกิดโทษได้เช่นกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากน้ำแข็งแห้งได้แก่

 

จากการสัมผัส หากจับต้องด้วยมือเปล่าหรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง จะทำให้ผิวหนังไหม้จากความเย็นจัด (Cold Burnt) ได้

 

จากการระเบิด ซึ่งเกิดจากการบรรจุน้ำแข็งแห้งในภาชนะปิดสนิท ไม่มีช่องระบายอากาศ ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมา เมื่อถึงระดับหนึ่งจะเกิดแรงดันและระเบิดในที่สุด ดังนั้นในการขนส่งน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆ จะต้องเก็บในภาชนะบรรจุน้ำแข็งแห้งโดยเฉพาะที่มีช่องระบายอากาศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการระเบิดแล้ว ยังช่วยลดอัตราการระเหิดของน้ำแข็งแห้งได้ด้วย

 

จากการขาดออกซิเจน ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือ การเก็บน้ำแข็งแห้งปริมาณมากๆ ในห้องแคบๆ หรือเพดานต่ำ ที่มีการระบายอากาศไม่ดีพอ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมาจะแทนที่ออกซิเจน ทำให้ขาดอากาศหายใจได้ ดังนั้นห้องที่ใช้หรือเก็บรักษาน้ำแข็งแห้งหนือห้องแสดงคอนเสิร์ตที่ต้องใช้น้ำแข็งแห้งในปริมาณมากๆ จึงควรที่จะจัดให้มีที่ระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยปกติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหนักกว่าอากาศ จึงควรที่จะจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอด้วย

 

คำเตือนและการเก็บรักษาน้ำแข็งแห้ง

1. สวมถุงมือป้องกันทุกครั้งที่สัมผัสน้ำแข็งแห้ง

2. ขนส่งตู้น้ำแข็งแห้งโดยแยกออกจากห้องโดยสารอย่างเด็ดขาด

3. ใช้งานบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศด้านล่างที่ดีพอ

4. เก็บรักษาน้ำแข็งแห้งในภาชนะที่ระบุไว้เท่านั้น

5. เก็บให้พ้นมือเด็ก