เรื่องของ CO2 ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ..


เกร็ดนอกเรื่อง (คาร์บอนไดออกไซด์)

ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของคาร์บอนไดออกไซด์ (ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของน้ำแข็งแห้ง) ซึ่งมักจะไม่ค่อยได้ยินกันมากนักก็คือ สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสกัดได้ เช่น การสกัดคาเฟอีนออกจากเมล็ดกาแฟ เพื่อผลิตกาแฟไร้สารคาเฟอีน ซึ่งการสกัดนั้นไม่ได้ใช้น้ำแข็งแห้งโดยตรง แต่เป็นการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในรูปของ "ของไหลยิ่งยวด" หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "Super Fluid" ซึ่งก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเพิ่มความดันและอุณหภูมิจนถึงจุดๆ หนึ่งที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของก๊าซและของเหลวที่ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเราเรียกจุดดังกล่าวนี้ว่า "จุดวิกฤต"

ณ จุดที่เหนือจุดวิกฤตนี้ คาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นของไหลยิ่งยวด นั่นคือไม่แสดงลักษณะที่เด่นชัดว่าเป็นก๊าซหรือเป็นของเหลว แต่จะมีลักษณะและสมบัติทางกายภาพผสมกันระหว่างสถานะก๊าซและสถานะของเหลว เช่น ฟุ้งกระจายได้เหมือนก๊าซ แต่มีความหนาแน่นมากกว่าก๊าซทั่วไป และสามารถทำละลายได้เหมือนของเหลว

จากสมบัติข้อนี้จึงสามารถนำไปใช้ในการสกัดสารต่างๆ ออกจากกันได้ โดยจะไปละลายสารที่เราต้องการสกัดออกมา ซึ่งถ้าเราใช้ในการสกัดคาเฟอีนจากเมล็ดกาแฟ ก็จะมีคาเฟอีนเป็นส่วนใหญ่ที่ละลายออกมา ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ เช่น สี กลิ่นหรือรสชาติของกาแฟจะยังอยู่คงเดิม