ก่อนจะเล่นกับไฟ !!! รู้ไหม .. ไฟมีกี่ประเภท ..???


ก่อนที่เราจะควบคุมไฟให้อยู่หมัด ควรต้องรู้ให้ชัดก่อนว่า "ไฟ" มีกี่ประเภทตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล และแต่ละประเภทเกิดจากเชื้อไฟแบบไหน เพื่อจะได้เลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้อง เพราะถ้าใช้ผิดประเภทอาจลุกลามใหญ่โตและเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
...
ข้อกำหนดมาตรฐาน NFPA10 แบ่งไฟออกเป็น 5 ประเภท คือ ...

1. ไฟประเภท A :

 • สัญลักษณ์ ตัวอักษร A อยู่ในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีดำ
 • สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปถังขยะและท่อนไม้ที่ติดไฟ
 • เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง ไม้ กระดาษ ผ้า ยางและพลาสติก
 • เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ในการดับไฟคือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน, เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน, เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC, เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะ

2. ไฟประเภท B :

 • สัญลักษณ์ ตัวอักษร B อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำ
 • สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปถังใส่น้ำมันที่ติดไฟ
 • เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, สี, สารละลาย
 • เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ดับไฟคือ เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน, เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC, เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์, เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะ

3. ไฟประเภท C :

 • สัญลักษณ์ ตัวอักษร C อยู่ในรูปวงกลม พื้นสีฟ้า ตัวอักษรสีดำ
 • สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปปลั๊กไฟที่ลุกติดไฟ
 • เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า
 • เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟคือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC, เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะ

4. ไฟประเภท D :

 • สัญลักษณ์ ตัวอักษร D อยู่ในรูปดาวห้าแฉก พื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ
 • สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปเฟืองโลหะติดไฟ
 • เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะลุกติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟคือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี โซเดียม ครอไรด์

5. ไฟประเภท K :

 • สัญลักษณ์ ตัวอักษร K อยู่ในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว
 • สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูปกะทะทำอาหารที่ลุกติดไฟ
 • เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช, น้ำมันจากสัตว์และไขมัน
 • เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟคือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำผสมสารโปตัสเซี่ยมอะซิเตท

เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว หากประสบพบเหตุไม่คาดฝัน ต้องตั้งสติให้ดี เลือกหยิบใช้ถังอุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกประเภท โดยสังเกตง่ายๆ ที่ตัวถังดับเพลิงจะมีตัวอักษรสัญลักษณ์ประเภทของไฟที่ใช้งานได้ติดอยู่บนตัวถังอยู่แล้ว เราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับ
...