บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด
บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของ เดอะ ลินเด้ กรุ๊ป (The Linde Group) ประเทศเยอรมนี ให้บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำแข็งแห้ง (Dry Ice) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

บริษัท ไทยดรายไอซ์ จำกัด มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยแนวคิด

“ เราเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายมืออาชีพที่ให้บริการสินค้าและบริการสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย