บริการทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยน้ำแข็งแห้งชนิดเม็ด

เรามีบริการรับทำความสะอาดเครื่องจักรทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดและประกอบเข้าไปใหม่ให้ยุ่งยากเสียเวลา โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอ Thai Dry Ice Cleaning ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด ช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นงาน ซึ่งดีกว่าการทำความสะอาดด้วยเม็ดพลาสติก เม็ดทรายเกร็ดกระจก เปลือกวอลนัท ความร้อนจากไอน้ำหรือสารเคมี ซึ่งอาจกัดเซาะทำความเสียหายต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

เทคโนโลยีการทำความสะอาดของ Thai Dry Ice Cleaning ช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยน้ำแข็งแห้งจะระเหิดกลายเป็นไอทันทีที่สัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการทำความสะอาด ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรกระทบกันของผิวชิ้นงาน ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีลวดลายพื้นผิวสวยงาม ชัดเจน อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยทำความสะอาดบริเวณที่เข้าไม่ถึง หรือบริเวณที่อยู่ลึก และมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรที่มีราคาแพงให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ทำความสะอาดได้หลากหลาย น้ำแข็งแห้งสามารถทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ แม้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน เช่น การขจัดสิ่งสกปรกออกจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์ระบบ Web แบบหล่อสินค้าต่างๆ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลในสายงานการผลิตรถยนต์ สานพานและแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมผลิตขนม ธุรกิจบริการรับทำความสะอาดต่างๆ ตลอดจนการทำความสะอาดสีออกจากตัวเครื่องบิน ฯลฯ

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ เทคโนโลยีการทำความสะอาดของ Thai Dry Ice Cleaning ไม่มีพิษภัย สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน ช่วยลดการทำงานที่ต้องการเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีในการทำความสะอาดหรือวิธีการทำความสะอาดที่อันตรายแบบเดิมๆ