น้ำแข็งแห้งเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพของแข็ง ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตโดยการทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เย็นโดยการลดอุณหภูมิและใช้ความกดดัน ในขั้นแรกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะกลายเป็นของเหลว แล้วใช้ท่อเป่าของเหลวนี้อีกจนกลายเป็นของแข็งไปในที่สุด น้ำแข็งแห้งจะมีความเย็นจัดมาก มีอุณหภูมิถึง -79 องศาเซลเซียสเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ solid carbon dioxide ผลที่ได้คือเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะ แล้วจึงนำมาอัดเป็นรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ซึ่งมีทั้งรูปแบบเป็นก้อน (block) ขนาด 20 กิโลกรัม, เป็นแผ่น (slice) ขนาดตั้งแต่ครึ่งถึง 1 กิโลกรัม, เป็นแท่ง (pellet) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร เป็นต้น

น้ำแข็งแห้งขนาดมาตรฐาน

ข้อมูลสินค้า :
ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x หนา 1 นิ้ว
น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม

มีอุณหภูมิเย็นจัดที่ -79 องศาเซลเซียส และไม่เกิดการหลอมเหลวเป็นน้ำเปียกแฉะเหมือนน้ำแข็งทั่วไป    ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยในการถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตและขนส่งสินค้า เช่น ปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นๆ ไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก ผักและผลไม้ เพื่อยืดอายุของสินค้าให้คงความสดอยู่ได้เป็นระยะเวลานานๆ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อให้ความเย็นในการเก็บรักษาอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน ช่วยคงความอร่อยสำหรับทุกเที่ยวบิน

น้ำแข็งแห้งขนาดพิเศษ (สั่งผลิต)

ข้อมูลสินค้า :
ขนาด : กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x หนา 1 นิ้ว

น้ำหนัก : 0.5 กิโลกรัม

ขนาด : กว้าง 6 นิ้ว x ยาว 6 นิ้ว x หนา 2 นิ้ว
น้ำหนัก : 2 กิโลกรัม  และขนาดอื่นๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า

มีอุณหภูมิเย็นจัดที่ -79 องศาเซลเซียส และไม่เกิดการหลอมเหลวเป็นน้ำเปียกแฉะเหมือนน้ำแข็งทั่วไป  ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยในการถนอมอาหารในขั้นตอนการผลิตและขนส่งสินค้า เช่น ปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นๆ ไอศกรีม นม เบเกอรี่ ไส้กรอก ผักและผลไม้ เพื่อยืดอายุของสินค้าให้คงความสดอยู่ได้เป็นระยะเวลานานๆ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อให้ความเย็นในการเก็บรักษาอาหารสำหรับเสิร์ฟบนเครื่องบิน ช่วยคงความอร่อยสำหรับทุกเที่ยวบิน เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการใช้งานของลูกค้าในความแตกต่างของสินค้าแต่ละชนิด เราจึงมีความยินดีให้บริการผลิตน้ำแข็งแห้งให้ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อประโยชน์ใช้งานสูงสด ในงบประมาณที่สมเหตุผล

 

น้ำแข็งแห้งชนิดเม็ด

ข้อมูลสินค้า :
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 3 มิลลิเมตร

มีอุณหภูมิเย็นจัดที่ -79 องศาเซลเซียส ไม่มีการหลอมเหลวเป็นน้ำ ใช้ในด้านการทำความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบบหล่อหรือแม่พิมพ์ สามารถใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน คราบสกปรกฝังแน่น นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะไม่มีผลกระทบต่อแผงวงจรไฟฟ้า ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง