สาระและอันตรายจากดรายไอซ์
(Dry ice, Solidified carbon dioxide)

การใช้งาน

  • เป็นสารให้ความเย็นในการแช่เย็น หรือแช่แข็งอาหาร มักใช้กับการแช่ไอศกรีมหรืออาหารที่ต้องเก็บรักษาระหว่างเดินทางหรือเข้าแคมป์ ให้ความเย็นมากกว่าน้ำแข็งทั่วไป (wet ice) ประมาณ 15 เท่า และใช้ได้นานกว่าประมาณ 5 เท่า ในน้ำหนักเท่า ๆ กันและไม่เกิดน้ำเหมือนน้ำแข็งทั่วไป
  • ใช้ไล่แมลง
  • นิยมใช้ทำให้เกิดหมอกสีขาวในการแสดงโดยการใส่น้ำแข็งแห้งก้อนเล็ก ๆ ลงในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน ภาชนะที่ใช้เป็นพลาสติกหรือโลหะ ห้ามใช้แก้ว ต้องทำในที่ ๆ มีการระบายอากาศได้ดี

ข้อควรระวังในการใช้

  • ห้ามรับประทาน
  • ต้องสวมถุงมือทุกครั้งที่ต้องจับต้อง ไม่ควรสัมผัสโดยตรง เนื่องจากจะทำให้เกิดการไหม้ เนื่องจากน้ำแข็งแห้งมีอุณหภูมิต่ำถึง -79° เซลเซียส
  • ห้ามใช้กับภาชนะทำด้วยแก้ว ซึ่งอาจทำให้แตก
  • ห้ามสัมผัสกับอาหารโดยตรง ให้คั่นกลางด้วยกระดาษหรือพลาสติก
  • ห้ามเก็บในภาชนะปิดสนิท
  • ห้ามลงไปในภาชนะเก็บ หรืออยู่บริเวณที่จะได้รับไอจากน้ำแข็งแห้งเป็นเวลานานๆ เนื่องจากทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกได้

การเก็บรักษา

  • ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ชั้น เก็บในภาชนะที่มีฉนวนกันความร้อนและมีอากาศเหลือน้อย ๆ เพื่อเก็บได้นาน
  • เก็บให้พ้นมือเด็ก หรือผู้ที่อาจไม่ทราบอันตรายของน้ำแข็งแห้งและไม่ควรทิ้งทั่วไปในที่สาธารณะ
  • เก็บในภาชนะที่เป็นฉนวนความร้อน ได้แก่ กล่องโฟม หรือถังพลาสติก